Kraniosakrální terapie a masáže

                     

 

 Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace

(KST CHR)          

Setkání se při této terapii nabízí možnost, jak si uvědomit svou celistvost. Tedy rozšířit svou pozornost na celé tělo a biosféru. Většina z nás je zvyklá orientovat se převážně vně a své tělo vnímat jako „soubor jednotlivých částí“. Celistvost je základní vlastností každého živého organismu a každý má tudíž i vrozenou schopnost svou celistvost vnímat. Jenže i v tomto případě platí, že pokud určité dovednosti nerozvíjíte, zakrní a po čase je třeba je oživovat. Průběh ošetření nejvíce podpoříte tím, že si dovolíte odpočinout, odevzdáte se probíhajícím procesům a budete pozorovat – s pozorností rozprostřenou do celého těla -, co se v něm děje. I když se Vám bude třeba zdát, že se chvíli neděje nic, je to v pořádku. Klidové stavy jsou velmi výživné a léčivé a probíhají na velmi jemné úrovni. Systém v nich doslova „dobíjí baterky“ – sbírá potenci na to, co potřebuje udělat.  Pokud tedy vstoupíte do klidu, dovolte si v něm spočinout a užijte si ho. V každém okamžiku probíhají v lidském těle tisíce dějů najednou. Rozhodně není cílem vnímat jich co nejvíc. Je ale vhodné si tuto skutečnost uvědomit, když budete mít zdánlivý pocit, že se uvnitř nic neděje. To je výborný okamžik pro zaměření Vaší pozornosti. Není neobvyklé, že během terapie mají klient a terapeut odlišné vjemy. Obojí je v pořádku – jen každý z nich zaměřil ve stejný okamžik svou pozornost jiným směrem, naladil se na jiný děj. Vždy do popředí vystoupí právě a jen to, co je pro Vás v danou chvíli nejdůležitější. Určité léčebné procesy tedy mohou proběhnout, aniž byste si toho všimli – můžete být v tu chvíli pozorností někde jinde – a uvědomíte si až následnou úlevu. Cílem je Vaše přítomná pozornost, díky níž bude léčebný proces mnohem hlubší a komplexnější – vědomější. Při společných setkáních se tedy zaměříme na posílení a prohloubení Vaší schopnosti být v přítomnosti, v klidu a ve své celistvosti.

Je důležité zmínit jeden ze základních principů KST CHR. Je jím fakt, že každý organismus má schopnost samoregulace a samoléčby – za určitých podmínek. O vytvoření optimálních podmínek se můžeme společně pokoušet při terapiích, v nichž rozhodně nejste jen pasivním účastníkem.

Kraniosakrální ošetření má komplexní účinky, tzn., že dochází ke zlepšení zdravotního stavu při jakýchkoli obtížích – navíc bez nepříjemných vedlejších účinků klasické léčby, protože při biodynamickém ošetření se vychází z celistvosti těla a vzájemné propojenosti  a spolupráce všech dílčích částí. Zvlášť přínosné proto může být pro lidi s komplikovanými, chronickými potížemi, které bývají klasickou medicínou jen stabilizovány (aby se příznaky nezhoršovaly) nebo potlačovány. Pro Vaše rozhodnutí dopřát si kraniosakrální terapii cestou hluboké relaxace však nemusíte nutně trpět nějakými zdravotními potížemi. Úlevu od stresu a pocit větší vitality, který po tomto ošetření pocítíte, uvítá, myslím si, každý rád.

Těším se na setkání… Vendula Machová

Cena KST CHR:

Za kraniosakrální terapii zaplatíte 1.000,- Kč (samotné ošetření cca 60 min, 30 min, dialog).

Každá další započatá hodina je za 150,-Kč

Ceník masáží:

Záda                                                                  550,- Kč     (60 min.)
Šíje                                                                    350,- Kč     (20 min.)
Záda + šíje                                                      750,- Kč     (60 min.)
Dolní končetiny zezadu                                350,- Kč     (20-30 min.)
Záda + šíje + nohy zezadu/hýždě             1.050,- Kč     (90 min.)
Záda + šíje + chodidla/achilovka                800,- Kč     (70 min.)
Horní končetiny                                              350,- Kč    (20-30 min.)
Dolní končetiny komplet                              650,- Kč    (60 min.)

 

KAŽDOU  10. MASÁŽ  U MĚ  MÁTE  S  10%  SLEVOU!!!  

 

Telefon: 724 908 483

Email: machova.v@email.cz

 www.zmena00.webnode.cz.