Alternativní léčebné a diagnostické metody

Poradna nekonvenční medicíny

MUDr. Lenka Radková
Tel. tel:+420775217247
Mail: radkoval@centrum.cz
Konzultace pouze po předchozím objednání telefonicky či mailem.
Pondělí a čtvrtek 8-17 hod (podle objednaných klientů).
Cena: vstupní vyšetřeni: dospělý/90 min 2.500,-Kč, dítě 1.500,-Kč,   kontrola: 60 min/ 1.000,-Kč, 30 min/ 500,-Kč

 

Kvalifikace:

 • Absolventka všeobecného lékařství Univerzity Palackého v Olomouci
 • Praxe v oboru otorhinolaryngologie
 • Akupunktura – oprávněni 1. stupně CLAS JEP
 • Tradiční čínská medicína – certifikát University TCM v Chengdu, Secuan, Cina
 • Homeopatie – absolventka CEDH, členka Homeopatické lekařské asociace
 • Biosyntéza – probíhající výcvik

 

Supertronic

Supertronic je elektronický přístroj, který využívá principu metody EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla) a zjišťuje pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně souvisejících tkání. Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně.
Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu.

Co je to energetická diagnostika a jaké jsou její možnosti?
Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Podrobné vědecké vysvětlení tohoto jevu je obtížné a musíme jej hledat v oblasti kvantové fyziky a biofyziky. Patologické změny v oblasti fyzikální vždy předcházejí změnám biochemickým a strukturálním (vyšetření tělních tekutin a zobrazovací metody), které jsme zvyklí diagnostikovat moderní konvenční medicínou.
Metoda ale není určena (a ani to neumí) k získání lékařské diagnózy ani k jejímu ověřování.
Umí zjistit tendence organismu k patologiím a také prognózování nemoci při opakovaných měřeních. Zobrazuje nám nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností organismu.

Proč testovat nasazení preparátů Energy Supertronicem?
Poradci firmy Energy jsou pravidelně proškolováni a seznámeni s účinky produktů, přesto se však někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní problémy. Je to proto, že jak teorie klasické čínské medicíny a její aplikace v praxi, tak značná individuálnost reaktivity lidského organismu vede k ne zcela úspěšným postupům a zvolení preparátů. Metodou testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci orgánu. Také si při kontrolním vyšetření ověříme, zda došlo k úpravě hodnot na testovaných bodech.

Je klasická a nekonvenční medicína v rozporu, nebo se doplňují?
Klasická a nekonvenční medicína si nekonkurují, nejsou v žádném rozporu. Různými úhly pohledu rozšiřují možnosti jak diagnostiky nemocí, tak i léčby. Jejich současné použití je pro vyšetřovaného člověka ideální, protože umožňuje s vyšší účinností zjistit příčinu patologie a také navrhne léčbu šitou na míru.

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?
Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.
V praxi se jedná o genetické zátěže (nejčastěji nádorová onemocnění, choroby srdečně-cévní, kloubní atd.), kde aktivní preventivní opatření mohou zabránit nebo alespoň oddálit nástup a tíži onemocnění (viz epigenetika). Dále potom chronická onemocnění, kde účinnost klasické léčby často klesá a naopak se zvyšuje frekvence a tíže nežádoucích účinků léčiv (kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, analgetika, hypnotika a další). Velkým přínosem je vyšetření u alergiků, jak na „klasické alergeny“, tak na potraviny (kterých rychle přibývá – hlavně ve formě intolerance), a umožňuje také testovat „snášenlivost“ klasických léků a jejich kombinaci s přípravky Energy.
Do medikamentózní léčby terapeuti a poradci pro Supertronic nesmějí zasahovat, mohou však navrhnout konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Cílem člověka v dnešní době ekonomického dostatku by měla být nejen dlouhověkost, ale i kvalita života. Každé chronické onemocnění ji snižuje, což vede mimo jiné k závislosti na druhých.
Vyšetření Supertronicem umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření upevňující zdraví.

Jak se připravit na vyšetření?
Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán, ve stadiu akutního infekčního onemocnění, min. 2 hodiny před vyšetřením nekouřit a nepít kofeinové ani energetické nápoje.
Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém. V den vyšetření brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky. Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.

Jaké jsou limity vyšetření a koho netestujeme?
Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy kůže v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotné ženy (problémy s interpretací). Netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji a pacienty s epileptickými záchvaty.

Supertronicem Vás přeměří paní Gabriela Ševců.

 

EEG Biofeedback

Jedná se o moderní, osvědčenou metodu stimulace mozkových vln, vhodnou pro děti s poruchou soustředění, spánkovými poruchami, výkyvy nálad, ADHD, úzkostmi, autismem, dys-grafií, neurozami apod.

 Přístroj EEG Biofeedback navádí dítě hravou formou do režimu hluboké soustředěnosti, ve které pak probíhá trénink. program dítě ovládá pouze aktivní činností mozku. Tato terapie je bezpečná, neinvazivní a bezbolestná. Její účinnost je až  90%. Vhodná je pro děti od cca 5-ti let věku.

 

 

Tuto terapii v naší Bylinné lékárně praktikuje paní Simona Šimonovská. 

Telefon: 724 812 523

Email: simona.simonovska@seznam.cz

www.smartbrain.cz

Hloubková buněčná muzikoterapie ladičkami

 

 • JEDNÁ SE O VIBRAČNÍ ZVUKOVOU TERAPII SPECIÁLNÍMI, PŘESNĚ STANOVENÝMI FREKVENCEMI
 • PŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE PSYCHICKOU I FYZICKOU POHODU ČLOVĚKA
 • PODPORUJE LÉČENÍ A HARMONIZUJE NA ÚROVNI TĚLA, MYSLI A DUŠE
 • MŮŽE BÝT KOMBINOVÁNA S DALŠÍMI TERAPIEMI (kraniosakrální ošetření, BioFeedBack, fyzioterapie, psychoterapie, TCM aj…)
 • VŠECHNY SMĚRY LÉČENÍ HUDBOU VYCHÁZEJÍ Z POZNATKŮ, ŽE KAŽDÝ ORGÁN, TKANIVO I BUŇKA VIBRUJE, ŽE PŘIROZENĚ LÉČIVÉ FREKVENCE JSOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ HLUBŠÍ PODSTATY A URYCHLUJÍ SCHOPNOST UZDRAVOVAT, MĚNIT A TRANSFORMOVAT
 • MELODIE A RYTMUS SE VYUŽÍVAJÍ K RELAXACI, ZLEPŠENÍ SPÁNKU, SNÍŽENÍ STRESU, PODPORU MENTÁLNÍHO A DUŠEVNÍHO UVOLNĚNÍ, PROBUZENÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE A NASTARTOVÁNÍ SAMOUZDRAVOVACÍCH PROCESŮ V ORGANISMU
 • MŮŽE BÝT ZVUKOVÁ, KDY ZVUK JE PŘENÁŠEN DO VŠECH BUNĚK TĚLA NEBO VIBRAČNÍ, KDY ZDROJ LÉČIVÉHO ZVUKU JE BLÍZKO ČI PŘÍMO NA TĚLE

SOUČÁSTÍ TERAPIE JE:

 • CELKOVÁ HARMONIZACE ORGANISMU
 • INDIVIDUÁLNÍ APLIKACE DLE OBTÍŽÍ KLIENTA
 • MOŽNOST DOKOUPENÍ LADIČEK PRO DOMÁCÍ PODPORU TERAPIE

S ladičkami ladně ladí paní Simona Šimonovská.